Công cụ dụng cụ

1. Chuyển khoản mua CCDC đưa vào dùng ngay

Nợ TK 61112, 61122

Có TK 5111, 5112

Đồng thời ghi Có TK 0082

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

2. Nhập kho CCDC 

  • Chuyển tiền mua CCDC

Nợ TK 153               Công cụ, dụng cụ

Có TK 36612   Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

Đồng thời ghi Có TK 0082

  • Mua CCDC chưa thanh toán

Mua CCDC chưa thanh toán cho nhà cung cấp

Nợ TK 153               Công cụ, dụng cụ

Có TK 331      Phải trả cho người bán

Chuyển khoản thanh toán mua CCDC

Nợ TK 331                Phải trả cho người bán

Có TK 36612   Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

Đồng thời ghi Có TK 0082

3. Xuất kho CCDC

Nợ TK 611               Chi phí hoạt động

Có TK 153     Công cụ, dụng cụ

Xem thêm hướng dẫn tại đây

4. Kết chuyển thu CCDC (áp dụng cho CCDC nhập kho)

Cuối năm, kết chuyển tăng thu CCDC đã xuất dùng trong năm

Nợ TK 36612            Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

Có TK 511      Thu hoạt động do NSNN cấp

Xem thêm hướng dẫn tại đây

Cập nhật 15/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger