1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Sổ kế toán
  5. S05 – H: Bảng cân đối phát sinh
  6. Một số nguyên nhân khác làm báo cáo bảng cân đối số phát sinh (S05-H) bị sai lệch

Một số nguyên nhân khác làm báo cáo bảng cân đối số phát sinh (S05-H) bị sai lệch

Các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 có số dư

Nguyên nhân:

  • Nguyên nhân 1: Do chưa kết chuyển xác định kết quả hoạt động.

    Giải pháp: Thực hiện xác định kết quả hoạt động theo hướng dẫn tại đây.

  • Nguyên nhân 2: Đã kết chuyển nhưng sau đó sửa lại chứng từ gốc hoặc bổ sung thêm chứng từ, nhưng chưa thực hiện kết chuyển lại bút toán xác định kết quả hoạt động.

    Giải pháp: Xóa bút toán kết chuyển cũ để thực hiện kết chuyển lại

     – Xóa chứng từ kết chuyển cũ:

          + Vào tổng hợp/danh sách chứng từ nghiệp vụ khác

     + Lọc loại chứng từ Xác định kết quả hoạt động

   + Mở chứng từ xác định kết quả hoạt động/ Bỏ ghi/ Xóa

  – Sau khi xóa thực hiện lại xác định kết quả hoạt động theo hướng dẫn tại đây.

  • Nguyên nhân 3: Do đã thực hiện kết chuyển sau đó bỏ ghi sổ chứng từ kết chuyển, sau đó lại kết chuyển xác định kết quả hoạt động và ghi sổ lại chứng từ đã kết chuyển đã bỏ ghi.

    Giải pháp: Xóa chứng từ kết chuyển ghi sổ lại (Cách xóa tương tự như Nguyên nhân 2).

Bảng cân đối phát sinh Mẫu số dư 2 bên: TK công nợ có số dư 2 bên

Do các TK công nợ như TK 131, 331 chi tiết theo đối tượng nên sẽ có phát sinh Nợ, Có chi tiết theo đối tượng.

– Khi in S05-H: Bảng cân đối sẽ phát sinh, chọn Mẫu hiển thị số dư hai bên

thì TK công nợ sẽ có số dư 2 bên:

=> Đây là nghiệp vụ đúng.

Cập nhật 19/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger