1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. MISA SalaGov_Khách hàng yêu cầu khi sinh chứng từ thanh toán lương từ chi tiền mặt, chi tiền gửi tự động hạch toán bảo hiểm trừ vào lương

MISA SalaGov_Khách hàng yêu cầu khi sinh chứng từ thanh toán lương từ chi tiền mặt, chi tiền gửi tự động hạch toán bảo hiểm trừ vào lương

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán đúng chứng từ thanh toán bảo hiểm bằng tiền mặt, tiền gửi khi phần mềm kết nối với MISA SalaGov.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, khi kết nối với MISA SalaGov, kế toán chọn sinh chứng từ thanh toán bảo hiểm chi tiền gửi, chi tiền mặt thì phần mềm không tự động hạch toán các khoản bảo hiểm trừ vào lương nên kế toán phải thực hiện khai báo lại bằng tay mất thời gian, dễ sai sót.

– Kể từ phiên bản R15, khi kết nối với MISA SalaGov, kế toán chọn sinh chứng từ thanh toán bảo hiểm bằng tiền gửi, tiền mặt thì tự động hạch toán các khoản bảo hiểm trừ vào lương.

Cụ thể như sau:

  • Vào phân hệ Tiền lương, nhấn Lấy bảng tính lương, BH, KPCĐ.
  • Tích chọn Tiền gửi hoặc Tiền mặt.
  • Nhấn Lấy dữ liệu => phần mềm lấy về bảng lương đã lập trên phần mềm Quản lý tiền lương MISA SalaGov.

  • Nhấn Thực hiện.
  • Nhấn vào chứng từ chi tiền thanh toán bảo hiểm trên danh sách kết quả.

  • Chương trình tự động hạch toán các khoản bảo hiểm. 

Cập nhật 23/03/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger