1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) trên các giao diện:

Chi tiền gửi Tiền chuyển đến
Chi tiền gửi mua VTHH Tiền chuyển đi
Chi tiền gửi mua TSCĐ Chuyển tiền nội bộ
Chi tiền gửi trả nhà cung cấp
Chi tiền gửi trả lương

Ví dụ trên chứng từ Chi tiền gửi trả lương:

  • Nhấn In\C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 28/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger