1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Mẫu số C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

Mẫu số C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu số C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo TT 19/2020/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, chương trình in được mẫu số C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo TT 19/2020/TT-BTC trên chứng từ Điều chỉnh kinh phí hoặc Chứng từ nghiệp vụ khác như sau:

Ví dụ:

  • Ngày 05/5/2020, đơn vị rút tạm ứng về tiểu mục 7799, số tiền: 4.000.000 đồng.
  • Ngày 10/05/2020, đơn vị chi tạm ứng thanh toán tiền điện tiểu mục 6501, số tiền: 2.000.000 đồng.
  • Ngày 12/05/2020, đơn vị lập bảng kê thanh toán với kho bạc.
  • Ngày 12/05/2020, đơn vị lập chứng từ điều chỉnh kinh phí (vào menu Kho bạc\Nghiệp vụ\Điều chỉnh kinh phí). Xem hướng dẫn cách lập chứng từ điều chỉnh kinh phí tại đây.

  • Sau khi lập chứng từ điều chỉnh kinh phí xong, nhấn In\C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (Thông tư số 19/2020/TT-BTC).

  • Nhấn Đồng ý trên tham số báo cáo. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 28/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger