1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được in được Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau bằng cách:

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác\Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau
  • Chọn Năm in báo cáo.
  • Chọn Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát.
  • Tích chọn Hiển thị số dư dự toán không bao gồm số dư tạm ứng chưa thanh toán (nếu cần).

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 01/02/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger