1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo đối chiếu kho bạc
  5. Mẫu số 20c (ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT): Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước

Mẫu số 20c (ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT): Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước

Một số vấn đề thường gặp:

  1. Khi in Mẫu số 20c số tạm ứng phát sinh trong kỳ không hết hoặc không giảm khi đơn vị đã lập bảng kê thanh toán tạm ứng thì làm thế nào?
  2. Làm thế nào để hết số âm dương tại (cột 1) – Tạm ứng phát sinh trong kỳ hoặc (cột 2) – Số dư đến kỳ báo cáo khi in Mẫu số 20c?
  3. Khi in Mẫu số 20c tôi thấy cột Thực chi phát sinh trong kỳ lên không đúng số liệu thì phải làm thế nào?

Xem thêm video hướng dẫn kiểm tra báo cáo đối chiếu mẫu số 20c tại đây

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger