Khi in Mẫu số 20a thấy số liệu cột 8, 9 dự toán đã cam kết chi lên không đúng thì phải làm thế nào?

Cách lấy số liệu

(Viết tắt CKC: Cam kết chi)

  • Cột số 8: Ghi số dự toán đã Cam kết chi trong kỳ; số liệu để ghi vào cột này là số liệu trên các Giấy đề nghị Cam kết chi NSNN (Ký hiệu C2-12/NS), Phiếu điều chỉnh số liệu CKC (Ký hiệu C2-13/NS).
  • Cột số 9: Ghi số dư dự toán đã Cam kết chi còn lại đến kỳ báo cáo (Số dự toán đã Cam kết chi nhưng chưa sử dụng). Số liệu để ghi vào cột này là số liệu trên các Giấy đề nghị Cam kết chi NSNN (Ký hiệu C2-12/NS), Phiếu điều chỉnh số liệu CKC (Ký hiệu C2-13/NS) và các Giấy rút dự toán có CKC.

Ví dụ

Đơn vị không có CKC ban đầu, trong năm, ngày 21/09/2020, đơn vị có đề nghị CKC 1.700.000.000 đồng, đồng thời đơn vị rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi từ số đề nghị CKC trên là 1.200.000.000 đồng nhưng khi in báo cáo hiển thị số liệu không đúng.

Nguyên nhân

Thường do chứng từ rút tạm ứng hoặc thực chi không chọn cam kết chi hoặc có chọn cam kết chi nhưng chưa đúng cách.

Giải pháp

   1. Mở chứng từ rút dự toán, nhấn Sửa, phần mềm cảnh báo Giấy rút dự toán hiện thời… bạn nhấn Có.

   2. Nhấn chuột phải vào các dòng chứng từ đã nhập liệu, chọn Xóa dòng chứng từ, sau đó, tại ô Số CKC nhấn vào dấu 3 chấm chọn tới và chọn CKC tương ứng.

   3. Tích chọn cam kết chi, nhấn Đồng ý.

   4. Phần mềm tự động lấy thông tin từ số CKC đã chọn, bạn sửa lại số tiền (nếu cần). Nhấn Cất. Phần mềm sinh cảnh báo Bạn có muốn đồng bộ… bạn chọn

   5. Phần mềm sinh chứng từ chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi. bạn kiểm tra lại thông tin là nhấn Cất.

   6. Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc để kiểm tra lại số liệu

Lưu ý: Ngoài nguyên nhân trên còn có thể do nhập sai số CKC ban đầu, điều chỉnh CKC,.. Bạn vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi để kiểm tra.

Xem phim hướng dẫn tại đây

Xem thêm hướng dẫn chi tiết lập cam kết chi và rút từ cam kết chi tại đây

Cập nhật 19/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger