1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo đối chiếu kho bạc
  5. Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc
  6. Khi in Mẫu số 20a tôi thấy có 1 nguồn bị nhảy sang trang sau, không nằm cùng trang với các nguồn khác thì làm thế nào?

Khi in Mẫu số 20a tôi thấy có 1 nguồn bị nhảy sang trang sau, không nằm cùng trang với các nguồn khác thì làm thế nào?

Phát hiện vấn đề

Khi in báo cáo số liệu của cùng 1 nguồn bị tách ra thành nhiều báo cáo, nằm ở các trang khác nhau.

Nguyên nhân

Do nguồn đó chưa nhập mã cấp ngân sách hoặc đã nhập mã cấp ngân sách nhưng không đúng.

Giải pháp

Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, kích đúp chuột vào nguồn kinh phí bị nhảy trang sau đó nhập lại mã cấp ngân sách đúng.

  • Với nguồn thuộc nguồn Ngân sách Trung ương: Mã cấp NS là 1
  • Với nguồn thuộc nguồn Ngân sách Tỉnh: Mã cấp NS là 2
  • Với nguồn thuộc nguồn Ngân sách Huyện: Mã cấp NS là 3
Cập nhật 19/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger