1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Khi in mẫu biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau, kế toán tổng cục thống kê muốn số liệu báo cáo đầy đủ

Khi in mẫu biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau, kế toán tổng cục thống kê muốn số liệu báo cáo đầy đủ

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau đặc thù Tổng cục thống kê hiển thị số liệu báo cáo đầy đủ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, chương trình chưa đáp ứng in Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ chuyển nguồn sang năm sau đặc thù Tổng cục thống kê.

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm in Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ chuyển nguồn sang năm sau đặc thù Tổng cục thống kê hiển thị số liệu đầy đủ của các tài khoản 00813 và 00823.

Cụ thể như sau:

  • Đơn vị đặc thù Tổng cục thống kê khai báo các phát sinh liên quan đến TK 00813, 00823. Xem thêm hướng dẫn thêm đặc thù Tổng cục thống kê tại đây.

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác\Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán.
  • Chọn Kỳ báo cáo, MLNS (Nguồn, Chương, Khoản, Cấp phát).

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger