1. Trang chủ
  2. Lấy dữ liệu từ meInvoice.vn

Lấy dữ liệu từ meInvoice.vn

Chức năng này cho phép đơn vị lấy các hóa đơn điện tử đã phát hành trên meInvoice.vn về MISA Mimosa.NET 2020 để theo dõi, đồng thời có thể hạch toán các chứng từ bán hàng ngay trên Mimosa.

Các bước thực hiện

Lưu ý: Trước khi thực hiện Lấy dữ liệu từ meInvoice thì đơn vị thực hiện kết nối mimosa với meInvoice. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Các bước lấy dữ liệu từ meInvoice.vn như sau:

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Nhấn Lấy dữ liệu từ meInvoice.vn.

3. Chương trình hiển thị thông báo Lấy dữ liệu thành công. Nhấn Đồng ý.

4. Sau khi lấy dữ liệu từ meInvoice, anh/chị có thể lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 14/08/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger