1. Trang chủ
  2. Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn

Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn

Hướng dẫn lập mẫu hóa đơn điện tử, tải quyết định áp dụng hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm để có thể in ra và nộp bộ hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan Thuế, sau đó có thể sử dụng mẫu này để phát hành hóa đơn điện tử.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện

Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế gồm các mẫu sau:

1. Mẫu hóa đơn điện tử (Lưu ý: Một số chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản thể hiện Hóa đơn điện tử chuyển đổi thành hóa đơn giấy).

2. Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.

3. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Các chức năng này chỉ có thể thực hiện khi có kết nối Internet.

Cập nhật 24/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger