1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Chung
  4. Làm thế nào khi thành viên của đơn vị QHNS không nhận được mail thông báo về quá trình tiếp nhận, xử lý, thanh toán của Kho bạc?

Làm thế nào khi thành viên của đơn vị QHNS không nhận được mail thông báo về quá trình tiếp nhận, xử lý, thanh toán của Kho bạc?

Từ ngày 1/7/2020:

  • Quy trình gửi mail mới trên DVC : DVC sẽ hạn chế gửi mail cho các thành viên của ĐVQHNS, đơn vị tự chủ động vào DVC để tra cứu trạng thái hồ sơ và chứng từ
  • Các thông tin KBNN phản hồi về tình trạng xử lý hồ sơ sẽ gửi vào địa chỉ mail chung của đơn vị (trừ trường hợp KBNN phê duyệt báo nợ chứng từ sẽ gửi mail xác nhận đã thanh toán vào mail của CTK/ủy quyền và KTT)
  • Với trường hợp mail của đơn vị đang để là mail của KTT cũ đã thay đổi sang KTT mới thì Kế toán viên của đơn vị vào DVC làm hồ sơ đăng ký thay đổi sử dụng DVC gửi sang KBNN phê duyệt để đăng ký thay đổi lại mail của đơn vị về mail của KTT mới thì KTT mới sẽ nhận được mail từ DVC.
Cập nhật 02/06/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger