1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Chung
  4. Làm thế nào khi hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin của ĐVQHNS đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” nhưng đơn vị không thấy nút “Ký số” ở bước 4 để phê duyệt hồ sơ?

Làm thế nào khi hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin của ĐVQHNS đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” nhưng đơn vị không thấy nút “Ký số” ở bước 4 để phê duyệt hồ sơ?

        Nguyên nhân việc không thấy nút Ký số để phê duyệt hồ sơ là do đơn vị đang đăng nhập bằng user kế toán viên hoặc kế toán trưởng. Do đó bạn cần phải đăng xuất ra khỏi user kế toán viên/kế toán trưởng.

  • Trường hợp chủ tài khoản mới chưa có user vào DVC: Tại màn hình đăng nhập của DVC thì CTK không đăng nhập vào DVC mà chọn menu Tra cứu hồ sơ -> copy mã hồ sơ vào ô tìm kiếm -> hồ sơ tìm thấy khi đó sẽ có nút Ký số
  • Trường hợp chủ tài khoản đã có user và mật khẩu vào DVC: bạn đăng nhập vào DVC bằng user của chủ tài khoản sẽ nhìn thấy nút Ký số
Cập nhật 01/06/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger