1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Chung
  4. Làm thế nào khi Đơn vị không nhận được tài khoản đăng nhập DVC do nhập sai địa chỉ email của thành viên đơn vị trong hồ sơ đăng ký sử dụng DVC?

Làm thế nào khi Đơn vị không nhận được tài khoản đăng nhập DVC do nhập sai địa chỉ email của thành viên đơn vị trong hồ sơ đăng ký sử dụng DVC?

Hướng dẫn thực hiện

Trường hợp 1: Sai địa chỉ email của Kế toán trưởng và Chủ tài khoản nhưng địa chỉ email của Kế toán viên của đơn vị vẫn đúng:
  • Khi đó Kế toán viên của đơn vị đăng nhập vào DVC và lập hồ sơ thay đổi thông tin để gửi sang Kho bạc phê duyệt để cập nhật lại địa chỉ email đúng.
Trường hợp 2: Sai địa chỉ email của Kế toán viên kiêm Kế toán trưởng
  • Đơn vị cần làm văn bản có dấu đỏ và chữ ký của đại diện đơn vị sau đó scan văn bản và gửi về địa chỉ thư điện tử [email protected] để làm căn cứ thực hiện (tham khảo mẫu TK02 và TK02-PL1 theo Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính- Lưu ý: thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu đỏ của đơn vị vào cả 02 phụ lục TK02 và TK02-PL1)

Tải Thông tư số 133/2017/TT-BTC đi kèm với các phụ lục Tại đây

Trường hợp 3: Đơn vị đã làm hồ sơ thay đổi mail của các thành viên, KBNN đã phê duyệt hồ sơ thay đổi nhưng các thành viên chỉ nhận được mail cung cấp user đăng nhập vào DVC mà chưa có mật khẩu đăng nhập vào DVC
  •  Các thành viên mở trang DVC -> nhấn vào nút Quên mật khẩu để thực hiện các thao tác đổi lại mật khẩu vào DVC.
Cập nhật 01/06/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger