1. Trang chủ
  2. Làm thế nào khi Chủ TK của đơn vị QHNS khi phê duyệt chứng từ báo lỗi: “Lỗi xảy ra trong quá trình ký số java.io.IOException:… not found as file or resource”?

Làm thế nào khi Chủ TK của đơn vị QHNS khi phê duyệt chứng từ báo lỗi: “Lỗi xảy ra trong quá trình ký số java.io.IOException:… not found as file or resource”?

Biểu hiện:

Chủ TK của đơn vị QHNS khi phê duyệt chứng từ báo lỗi này do 1 trong các nguyên nhân sau:

Trường hợp 1: Hồ sơ thanh toán của đơn vị tạo quá 1 tuần mà CTK chưa ký và gửi sang KBNN.

Do hệ thống DVC chỉ lưu các file đính kèm trong vòng 1  tuần từ lúc Kế toán viên tạo hồ sơ. Vì vậy Trường hợp này bạn cần tạo mới hồ sơ để gửi sang KBNN.

Trường hợp 2: Do tài liệu scan đính kèm chưa đúng với chuẩn của hệ thống DVC dẫn tới khi ký số bị lỗi.

Bạn cần cấu hình lại máy scan đúng chuẩn bằng cách xóa các cài đặt cũ đi, cài đặt lại và để nguyên các cấu hình theo mặc định, chỉ chọn xuất ra file .pdf

Lưu ý:

+ Hiện tại file scan ngang, chương trình DVC có lúc chưa hiển thị được thông tin chữ ký số nên cần scan tài liệu theo chiều dọc.

+ Mỗi file đính kèm không quá 3.5MB, tổng các file đính kèm không quá 5MB

Cập nhật 02/06/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger