1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tổng hợp
  4. Làm thế nào khi cất chứng từ xác định kết quả hoạt động phần mềm báo “Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái thiếu nguồn, thiếu Loại…?”

Làm thế nào khi cất chứng từ xác định kết quả hoạt động phần mềm báo “Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái thiếu nguồn, thiếu Loại…?”

Biểu hiện 1: Phần mềm cảnh báo thiếu nguồn

=> Khi cất chứng từ xác định kết quả hoạt động phần mềm báo “Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái thiếu Nguồn, Ghi sổ không thành công“.

thiếu nguồn.

  • Nguyên nhân: Do tài khoản có phát sinh trong chứng từ được tích chọn theo dõi theo Nguồn kinh phí nhưng trên chứng từ không chọn Nguồn.
  • Giải pháp: Kiểm tra các dòng hạch toán trên chứng từ xem có dòng nào chưa chọn Nguồn không? Nếu có thì cần chọn thêm Nguồn vào. Nhấn Cất. (Thường cảnh báo thiếu nguồn ở bút toán Nợ 911/Có 421 hoặc Nợ 421/Có 911)


Biểu hiện 2: Phần mềm cảnh báo thiếu Loại

=> Khi cất chứng từ xác định kết quả hoạt động phần mềm báo “Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái thiếu Loại, Ghi sổ không thành công”.


thiếu loại.

  • Nguyên nhân: Do tài khoản có phát sinh trong chứng từ được tích chọn theo dõi theo Loại khoản nhưng trên chứng từ không chọn nguồn và cột Lọai trên chứng từ bị ẩn.
  • Giải pháp : Nhấn chuột phải vào chứng từ chọn Ẩn\Hiện cột.Tích hiển thị ô Loại\Đồng ý.

  • Tìm đến các dòng trống cột Loại trên chứng từ, chọn Khoản thì phần mềm sẽ lên Loại tương ứng.

Cập nhật 10/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger