1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Nghiệp vụ thường hỏi
  4. Làm thế nào để Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Sổ S12-H) lên đúng số liệu khi có phát sinh rút dự toán từ số tiết kiệm chi thường xuyên trong thời gian chỉnh lý quyết toán ?

Làm thế nào để Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Sổ S12-H) lên đúng số liệu khi có phát sinh rút dự toán từ số tiết kiệm chi thường xuyên trong thời gian chỉnh lý quyết toán ?

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Mô tả nghiệp vụ
Trong tháng chỉnh lý quyết toán của năm N, đơn vị có tiết kiệm chi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản dự toán sang tài khoản tiết kiệm.
Theo hướng dẫn  Thông tư số 107/2017/TT-BTC ghi:
Nợ TK 112– Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
        Có TK 511– Thu hoạt động do NSNN cấp.
Đồng thời, ghi:
        Có TK 008– Dự toán chi hoạt động (chi tiết TK tương ứng)

Vì vậy, Số liệu dự toán trên các báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính sẽ bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán ( liên quan tới TK 511, và 008 ) sẽ thể hiện ở năm N

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Kho bạc, Số liệu này trên Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc  ( Sổ S12-H ) phải hiển thị lên sổ sách năm N +1 

     Để số liệu Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc  ( Sổ S12-H ) năm N+1 lên đúng số liệu theo yêu cầu của Kho bạc, bạn thực hiện theo giải pháp dưới đây: 

2. Giải pháp

Bước 1: Tại năm N, trong tháng chỉnh lý thực hiện rút dự toán 

  • Rút dự toán về TK tiền gửi theo hướng dẫn tại đây
  • Tại giao diện chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, Sửa lại bút toán là Nợ TK 113/Có TK 5111, đồng thời Có TK 008212 , nghiệp vụ thực chi trong tháng chỉnh lý quyết toán năm 2020 => Số dư cuối kỳ trên Bảng cân đối phát sinh năm 2020 tại TK 113-Tiền đang chuyển
  • Lưu ý: Cách hạch toán chứng từ trong tháng chỉnh lý theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Tại năm N+1, hạch toán vào TK tiền gửi 

        Vào Tiền gửi/Thu tiền gửi/Hạch toán Nợ TK 1121/Có TK 113, chọn tài khoản ngân hàng, kho bạc đơn vị trích lập quỹ ở đó, ngày hạch toán trong năm 2021 => Phát sinh trong kỳ trên Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc ( Sổ S12-H) năm 2021tại TK 1121-Tiền gửi ngân hàng.

Cập nhật 31/05/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger