1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Đặc thù Bộ TTTT
  4. Làm thế nào để nhập số đầu năm cho các báo cáo tài chính B02/BCTC, B03/BCTC, B04/BCTC và chỉ tiêu sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính?

Làm thế nào để nhập số đầu năm cho các báo cáo tài chính B02/BCTC, B03/BCTC, B04/BCTC và chỉ tiêu sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính?

Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Với các đơn vị áp dụng theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP thì:

– Đơn vị sử dụng phiên bản < R15 thì nhập tay thêm thông tin:

  • Mở báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động để nhập tay chỉ tiêu 51: Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị.

  • Mở báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính để nhập tay chỉ tiêu Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao động tại 8.Mục IV (2-8)\7. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính.

– Đơn vị sử dụng phiên bản >R15: căn cứ vào các phát sinh Nợ TK 421/Có TK 137 hoặc Nợ TK 421/Có TK 334 => phần mềm tự động lấy lên số liệu chỉ tiêu 51 – Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính trên báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động theo hướng dẫn của Bộ tài chính.

Ngoài ra, còn tự động cập nhật số liệu trên B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính: chỉ tiêu Bổ sung thu nhập cho CBCC và người lao động tại mục 7. Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính.

ANH/CHỊ KHÔNG PHẢI NHẬP TAY NỮA.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

Cập nhật 30/03/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger