1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Đặc thù Bộ TTTT
  4. Làm thế nào để lên cột Dự toán năm trong Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách (Áp dụng cho đơn vị có thu phí, lệ phí hoặc có nguồn thu viện trợ, tài trợ) lên cấp trên để xét duyệt/thẩm định?

Làm thế nào để lên cột Dự toán năm trong Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách (Áp dụng cho đơn vị có thu phí, lệ phí hoặc có nguồn thu viện trợ, tài trợ) lên cấp trên để xét duyệt/thẩm định?

Cấp dưới nhập dự toán phí, lệ phí để lên cột Dự toán năm trong Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách (Áp dụng cho các đơn vị có thu phí, lệ phí hoặc có nguồn thu viện trợ, tài trợ).

1. Vào menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Nhập dự toán.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên màn hình Tùy chọn.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 31/03/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger