1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Kho bạc
 4. Làm thế nào để điều chỉnh kinh phí tạm ứng đã rút do sai tiểu mục của cùng nguồn ngân sách?

Làm thế nào để điều chỉnh kinh phí tạm ứng đã rút do sai tiểu mục của cùng nguồn ngân sách?

Bạn thực hiện 1 trong 2 cách sau

Cách 1: Hạch toán trên phiếu Điều chỉnh kinh phí

 • Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Điều chỉnh kinh phí => Ấn Thêm
 
 • Điền đầy đủ các thông tin như trong ảnh
  TK Có chọn 008211 đối với nguồn thường xuyên
  TK Có chọn 008221 đối với nguồn không thường xuyên
  ⇒ Ấn Cất
 ​
 • Đơn vị nhấn In/chọn mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc.

 

Cách 2: Hạch toán trên phiếu Chứng từ nghiệp vụ khác

 • Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác

             Nguồn thường xuyên:
                   Hạch toán Có 008211 Số tiền âm (Nguồn, tiểu mục điều chỉnh giảm)
                   Hạch toán Có 008211 Số tiền dương (Nguồn, tiểu mục điều chỉnh tăng)
            Nguồn không thường xuyên: Tương tự thay bằng TK008221
                  ⇒ Ấn Cất

 • Trên giao diện, có thể in phiếu C2-10/NS giống như Cách 1:

Cập nhật 24/09/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger