1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Chung
  4. Làm thế nào để cập nhật mã, tên đơn vị QHNS, địa bàn hành chính (ĐBHC) trong DVC?

Làm thế nào để cập nhật mã, tên đơn vị QHNS, địa bàn hành chính (ĐBHC) trong DVC?

Hướng dẫn thực hiện:

  • Đối với mã đơn vị QHNS: Khi phát sinh cấp mới, thu hồi, đổi tên thì ĐVQHNS thực hiện các thủ tục gửi về Bộ phận một cửa cấp mã số của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố để thực hiện trên hệ thống cấp mã (hoặc đơn vị QHNS chủ động thực hiện bằng khai báo điện tử). Sau đó các thay đổi, bổ sung sẽ được đồng bộ về Danh mục điện tử dùng chung Bộ Tài chính và các hệ thống DVC…
  • Đối với mã ĐBHC: Khi phát sinh cấp mới, đổi tên, hết hiệu lực mã hoặc đổi tên theo Nghị quyết của Quốc hội thì Cục Tin học và Thống kê – Bộ Tài chính thực hiện cập nhật thống nhất chung toàn quốc. Sau đó các thay đổi, bổ sung sẽ được đồng bộ về Danh mục điện tử dùng chung Bộ Tài chính và các hệ thống DVC…

Lưu ý: Trường hợp đã thực hiện đầy đủ các thủ tục như trên mà trên hệ thống DVC vẫn chưa thể hiện đúng thì đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin mã, tên cần thay đổi gửi về đội hỗ trợ qua email [email protected] để phối hợp xử lý

Cập nhật 01/06/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger