Kho bạc điện tử

Xem phim hướng dẫn:

  1. Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch
  2. Kế toán trưởng phê duyệt/từ chối hồ sơ
  3. Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ cho KBNN
  4. Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ
Cập nhật 01/12/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger