Khi in báo cáo F01-01/BCQT số liệu cột 6 – Nguồn hoạt động khác được để lại lên sai số liệu?

Bạn kiểm tra theo 2 nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Do trên các chứng từ hạch toán liên quan tới các Tài khoản 154, 642, 821 bị chọn nhầm nguồn, thiếu nguồn hoặc thiếu Tiểu mục.
Cách kiểm tra:
1. Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật, tích chọn Chứng từ đã ghi sổ và nhấn Tìm

2. Tại bảng Tìm kiếm chứng từ, lọc tại cột TK Nợ lần lượt các TK 154, 642, 821 để lấy lên phát sinh liên quan tới các TK này. Sau đó lọc tiếp như sau:

  • Tại cột Nguồn, lọc kiểm tra xem có phát sinh không thuộc Nguồn khác hay không hoặc lọc cột Nguồn bị Trống.

Ví dụ: TK 642 đang có phát sinh chọn sai nguồn là Nguồn ngân sách Huyện tự chủ.

  • Hoặc Tại cột Tiểu mục, bạn lọc với điều kiện Tiểu mục bị Trống.

Ví dụ: TK 642 đang có chứng từ hạch toán phát sinh bị thiếu Tiểu mục

3. Chọn tới từng dòng chứng từ bị sai Nguồn hoặc thiếu Tiểu mục, nhấn Xem chứng từ để mở được chứng từ lên, sau đó nhấn bỏ ghiSửa lại cho đúng Nguồn và bổ sung Tiểu mục.

Nguyên nhân 2: Do đơn vị thêm nguồn thu con đang thuộc Nguồn phí, lệ phí hoặc thêm nguồn thu ngang cấp với Nguồn khác

Giải pháp: Bạn thực hiện theo hướng dẫn ở mục Nguyên nhân 2 của link tại đây

Cập nhật 21/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger