1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  4. Khi xuất khẩu BCTC nộp cho KBNN phần mềm báo Các chỉ tiêu không phù hợp “Giá trị cuối năm của chỉ tiêu [Tiền gửi kho bạc thuộc mục III.3] trên báo cáo B04/BCTC phải lớn hơn hoặc bằng 0″ thì làm thế nào?”

Khi xuất khẩu BCTC nộp cho KBNN phần mềm báo Các chỉ tiêu không phù hợp “Giá trị cuối năm của chỉ tiêu [Tiền gửi kho bạc thuộc mục III.3] trên báo cáo B04/BCTC phải lớn hơn hoặc bằng 0″ thì làm thế nào?”

Biểu hiện

Khi xuất khẩu BCTC nộp cho KBNN phần mềm báo Các chỉ tiêu không phù hợp “Giá trị cuối năm của chỉ tiêu [Tiền gửi kho bạc thuộc mục III.3] trên báo cáo B04/BCTC phải lớn hơn hoặc bằng 0″ 

Nguyên nhân

Chỉ tiêu này sẽ lấy Dư nợ cuối kỳ TK 211 (chi tiết TK tiền gửi có tích chọn Mở tại kho bạc)

Vì vậy, chủ yếu do đơn vị khi thêm tài khoản ngân hàng tại Danh mục/Tài khoản ngân hàng, kho bạc có tích nhầm vào ô Mở tại kho bạc và trong quá trình hạch toán chọn không đúng tài khoản ngân hàng.

Giải pháp

Vào Danh mục/Tài khoản ngân hàng, kho bạc/Mở lần lượt từng tài khoản ngân hàng đã khai báo/Tích vào ô “Mở tại kho bạc” (Lưu ý: Tích tất cả các tài khoản có trong danh mục này).

Cập nhật 15/07/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger