1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  4. Khi xuất khẩu BCTC nộp cho KBNN phần mềm báo Các chỉ tiêu không phù hợp “Cột năm trước trên báo cáo … đang không có số liệu, có thể không bằng cột năm nay trên báo cáo năm 20xx đã nộp trên TKT” thì làm thế nào?

Khi xuất khẩu BCTC nộp cho KBNN phần mềm báo Các chỉ tiêu không phù hợp “Cột năm trước trên báo cáo … đang không có số liệu, có thể không bằng cột năm nay trên báo cáo năm 20xx đã nộp trên TKT” thì làm thế nào?

Biểu hiện

Khi xuất khẩu Báo cáo nộp cho kho bạc nhà nước, tích vào phần Kiểm tra số liệu phần mềm báo lỗi Các chỉ tiêu không phù hợp:

Cột năm trước trên báo cáo B02/BCTC, B03b/BCTC năm 2020 đang không có số liệu, có thể không bằng với cột năm nay trên báo cáo năm 2019 đã nộp trên TKT. (ảnh đính kèm)

Giải pháp

Thực hiện nhập khẩu số dư đầu kỳ từ TKT theo hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 15/07/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger