Khi xem báo cáo tài chính mà nút kiểm tra số liệu bị mờ thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Khi vào Báo cáo/ Báo cáo tài chính, mở 1 trong số các báo cáo lên thấy nút kiểm tra số liệu bị mờ nên không đối chiếu được các báo cáo tài chính với nhau. Danh sách báo cáo tài chính: 
B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính,
B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động,
B03a,b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp và gián tiếp),
B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính,
B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.

Nguyên nhân 1:

Do đã lập các báo cáo tài chính nhưng chưa tích vào Lấy dữ liệu báo cáo tài chính đã lập

Giải pháp:

1. Tắt báo cáo đang mở đi, mở lại báo cáo

2. Ở phần chọn tham số báo cáo, tích vào Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập. Nhấn Đồng ý.

3. Như vậy báo cáo sẽ hiển thị nút Kiểm tra số liệu

Nguyên nhân 2:

Do chưa lập các báo cáo tài chính

Giải pháp:

1. Lập báo cáo tài chính và mở báo cáo theo hướng dẫn tại đây

2. Báo cáo sẽ hiển thị nút Kiểm tra số liệu

 

Cập nhật 30/11/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger