1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 4. Sổ kế toán
 5. S05 – H: Bảng cân đối phát sinh
 6. Khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy số dư tài khoản 112 lên không đúng thì làm thế nào?

Khi xem bảng cân đối số phát sinh (S05-H), tôi thấy số dư tài khoản 112 lên không đúng thì làm thế nào?

Cách kiểm tra: Bạn thực hiện in sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc để đối chiếu với số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị.
Lưu ý: Cách chọn tham số khi in tiền gửi ngân hàng, kho bạc như sau:

 • Thời gian trên báo cáo tương ứng với thời gian xem bảng cân đối số phát sinh
 • Chọn Chương, Khoản <Tổng hợp>
 • Tài khoản NH,KB chọn <Tất cả>
 • Tích vào ô Cộng gộp các bút toán giống nhau

Khi xem sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc. Bạn cần kiểm tra theo 3 trường hợp sau:
Trường hợp 1: Số tiền tồn đầu kỳ không đúng
Giải pháp: Bạn thực hiện sửa lại theo hướng dẫn tại đây
Trường hợp 2: Số tiền gửi vào trong kỳ không đúng
Giải pháp: Bạn cần kiểm tra các thông tin sau:

 • Nếu số tiền trên chứng từ thu tiền gửi không đúng, Bạn mở trực tiếp chứng từ tại báo cáo, thực hiện Bỏ ghi/ Sửa và gõ lại số tiền

 • Nếu thiếu chứng từ thu tiền tiền gửi thì cần bổ sung thêm chứng từ thu
 • Nếu thừa chứng từ thu tiền gửi thì mở trực tiếp chứng từ đang thừa tại báo cáo thực hiện Bỏ ghi/ Xóa

Trường hợp 3: Số tiền rút ra trong kỳ không đúng
Giải pháp: Bạn kiểm tra tương tự trường hợp 2

Cập nhật 19/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger