1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R11
 4. Khi sinh giấy rút dự toán lương từ bảng lương trên MISA SalaGov cho phép gộp giấy rút theo nguồn, tài khoản kho bạc

Khi sinh giấy rút dự toán lương từ bảng lương trên MISA SalaGov cho phép gộp giấy rút theo nguồn, tài khoản kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán khi sinh giấy rút dự toán lương từ bảng lương trên MISA SalaGov cho phép gộp giấy rút theo nguồn, tài khoản kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R11, phần mềm cho phép kế toán thiết lập tùy chọn sinh giấy rút lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn khi lấy bảng lương, phụ cấp từ phần mềm MISA SalaGov để sinh giấy rút riêng theo mong muốn của Kho bạc địa phương.

 • Vào phân hệ Tiền lương\Tùy chọn sinh giấy rút lương, bảo hiểm, KPCĐ.

 • Anh/chị thực hiện tùy chọn sinh giấy rút lương, bảo hiểm, KPCĐ:

Sinh giấy rút lương

Tại tab Sinh giấy rút lương, tùy chọn tích chọn:

  • Theo nguồn và bảng lương: sinh mỗi nguồn 1 giấy rút cho từng bảng lương.
  • Theo nguồn: sinh mỗi nguồn 1 giấy rút cho tất cả các bảng lương.
  • Theo nhiều nguồn: sinh nhiều nguồn trên cùng 1 giấy rút cho tất cả các bảng lương. Chọn các nguồn chi trả sinh cùng giấy rút.

Sinh giấy rút bảo hiểm

Chọn tab Sinh giấy rút bảo hiểm, tùy chọn tích chọn:

  • Theo nguồn và bảng lương: sinh mỗi nguồn 1 giấy rút cho từng bảng lương.
  • Theo nguồn: sinh mỗi nguồn 1 giấy rút cho tất cả các bảng lương.
  • Theo nhiều nguồn: sinh nhiều nguồn trên cùng 1 giấy rút cho tất cả các bảng lương. Chọn các nguồn chi trả sinh cùng giấy rút.

Sinh giấy rút KPCĐ

Chọn tab Sinh giấy rút KPCĐ, tùy chọn tích chọn:

  • Theo nguồn và bảng lương: sinh mỗi nguồn 1 giấy rút cho từng bảng lương.
  • Theo nguồn: sinh mỗi nguồn 1 giấy rút cho tất cả các bảng lương.
  • Theo nhiều nguồn: sinh nhiều nguồn trên cùng 1 giấy rút cho tất cả các bảng lương. Chọn các nguồn chi trả sinh cùng giấy rút.
  • Nếu tích chọn Tách riêng giấy rút KPCĐ cơ quan đóng và người lao động đóng: tách riêng phầnKPCĐ cơ quan đóng và người lao động đóng thành 2 giấy rút khác nhau. 

 • Nhấn Đồng ý để hoàn tất thiết lập.
 • Thực hiện Lấy bảng tính lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn theo hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 30/11/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger