1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  4. Khi nộp BCTC cho KBNN bị từ chối với lí do “Tổng Tài sản + Nguồn vốn > 0” thì làm thế nào?

Khi nộp BCTC cho KBNN bị từ chối với lí do “Tổng Tài sản + Nguồn vốn > 0” thì làm thế nào?

(Những hình ảnh dưới đây là của một đơn vị nộp báo cáo năm 2020, các năm khác cũng tương tự)

Biểu hiện

Khi nộp BCTC cho KBNN bị từ chối với lí do “Tổng Tài sản + Nguồn vốn > 0”

Giải pháp

Nội dung hướng dẫn của Phòng Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước về chỉ tiêu 50 và 80: Theo hướng dẫn tại CĐKT áp dụng cho đơn vị, chỉ tiêu 50 là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có của đơn vị, ngoài tài sản cố định ra còn gồm tiền, các khoản phải thu, hàng tổng kho, tài sản khác,…; Theo đó, nếu đơn vị không có TSCĐ hoặc TSCĐ đã hết giá trị sử dụng thì chỉ tiêu 30 bằng 0  nhưng có thể chỉ tiêu 50 vẫn lớn hơn 0 vì còn tổng hợp giá trị tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho,…

Theo đó, một đơn vị còn tồn tại và hoạt động thì các chỉ tiêu 50 và chỉ tiêu 80 (phán ánh nguồn vốn tương ứng để hình thành tài sản) thông thường sẽ lớn hơn 0.

Trường hợp của anh/chị chỉ tiêu 50 và 80 bằng 0, anh/chị liên hệ với KB nơi anh/chị nộp báo cáo  hoặc liên hệ phòng nghiệp vụ ([email protected]) để làm rõ thêm.

Cập nhật 13/07/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger