1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Kho bạc điện tử
  4. Khi nhấn Cất hồ sơ có cảnh báo thông tin Đơn vị nhận tiền không được để trống thì làm như thế nào?

Khi nhấn Cất hồ sơ có cảnh báo thông tin Đơn vị nhận tiền không được để trống thì làm như thế nào?

Vấn đề:

1. Trên chứng từ đơn vị để trống thông tin Đơn vị nhận tiền:

2. Khi lập và cất hồ sơ, phần mềm hiển thị cảnh báo các thông tin Đơn vị nhận tiền như Địa chỉ đơn vị nhận tiền; Tài khoản đơn vị nhận tiền; Mã ngân hàng, kho bạc đơn vị nhận tiền không được để trống như sau:

Giải pháp:

Trường hợp 1: Nếu Rút dự toán chuyển khoản phải điền đầy đủ thông tin đơn vị nhận tiền.

Trường hợp 2: Nếu Rút dự toán tiền mặt, khi lập hồ sơ phải xem trước hồ sơ.

  • Trên tham số, tích chọn Tiền mặt tại Kho bạc hoặc Tiền mặt tại ngân hàng.

Cập nhật 30/11/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger