1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Cài đặt
  4. Khi làm kế toán cho nhiều đơn vị muốn sử dụng nhiều giấy phép sử dụng thì làm như thế nào ?

Khi làm kế toán cho nhiều đơn vị muốn sử dụng nhiều giấy phép sử dụng thì làm như thế nào ?

Biểu hiện: Kế toán được nhận bàn giao làm kế toán thêm cho 1 đơn vị khác và đăng ký giấy phép sử dụng của đơn vị mới vào phần mềm thì không in được chứng từ theo thông tin của đơn vị hiện tại.

Trường hợp 1: Trên máy tính đã có sẵn phần mềm MISA Mimosa.NET

Bạn làm theo các bước sau:

   1. Tìm tới nơi lưu bộ cài (thường bộ cài nằm ở C:\MISA JSC), tìm đến MISA Mimosa.NET 2020, chuột phải chọn Copy

   2. Chuột phải chọn Paste ngay trên giao diện C:\MISA JSC, phần mềm sinh thêm thư mục tên MISA Mimosa.NET 2020 – Copy, bạn đổi tên thành MISA Mimosa.NET 2020 – <Tên đơn vị> (Không gõ dấu) (Ví dụ:MISA Mimosa.NET 2020 – TIEUHOCABC).

   3. Mở vào trong thư mục MISA Mimosa.NET 2020 – TIEUHOCABC, chọn Bin và tìm đến biểu tượng của MISA Mimosa.NET 2020.exe để chuyển ra ngoài màn hình Destop.

   4. Trên màn hình Desktop, sửa tên file MISA Mimosa.NET 2020.exe – Shortcut thành MISA Mimosa.NET 2020_<Tên đơn vị > (không dấu).

   5. Mở biểu tượng mới tạo và đăng nhập vào dữ liệu, sau đó đăng ký giấy phép sử dụng của đơn vị mới theo hướng dẫn tại đây

Trường hợp 2: Trên máy tính chưa cài phần mềm MISA Mimosa.NET

Bạn làm theo 2 bước sau:

Bước 1: Cài đặt phần mềm trước cho 1 đơn vị

  • Tải bộ cài và cài đặt theo hướng dẫn tại đây
  • Đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị, sau đó Đăng ký giấy phép sử dụng theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Thêm biểu tượng và giấy phép phần mềm MISA cho đơn vị khác, làm theo hướng dẫn của Trường hợp 1

Cập nhật 12/08/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger