1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Kho bạc điện tử
  4. Khi ký số phần mềm cảnh báo “Thông tin đăng nhập không chính xác” thì làm như thế nào?

Khi ký số phần mềm cảnh báo “Thông tin đăng nhập không chính xác” thì làm như thế nào?

Vấn đề:

Khi ký số, phần mềm hiển thị cảnh báo Thông tin đăng nhập không chính xác như sau:

Nguyên nhân:

Do Thủ trưởng đơn vị mới gia hạn chữ ký số, chữ ký số mới chưa được kích hoạt trên hệ thống DVC.

Cách kiểm tra:

1. Đăng nhập vào trang DVC KBNN: https://dvc.vst.mof.gov.vn/

2. Chọn Quản lý chứng thư số để kiểm tra trạng thái Chữ ký số.

3. Trạng thái chữ ký số là Chưa kích hoạt nên ký số sẽ xuất hiện thông báo “Thông tin đăng nhập không chính xác”.

Giải pháp:

Đơn vị gửi trực tiếp một hồ sơ trên trang DVC KBNN, sau đó quay lại hệ thống DVC MISA để gửi, phê duyệt, ký số bình thường.

Cập nhật 30/11/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger