1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R15
 4. Kế toán yêu cầu khi kết nối QLTS.VN thì chứng từ hao mòn hạch toán đúng

Kế toán yêu cầu khi kết nối QLTS.VN thì chứng từ hao mòn hạch toán đúng

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán chứng từ hao mòn đúng khi lấy chứng từ hao mòn TSCĐ từ phần mềm QLTS.VN

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, khi lấy chứng từ hao mòn TSCĐ đối với các tài sản hình thành từ nguồn không thường xuyên từ QLTS.VN thì phần mềm đang mặc định hạch toán TK Nợ 61113/Có TK 2141, Nợ TK 36611/Có TK 5111 nên kế toán phải tự sửa lại mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R15, khi lấy chứng từ hao mòn TSCĐ từ phần mềm QLTS.VN thì phần mềm tự động hạch toán đúng theo nguồn hình thành TSCĐ.

 • Nguồn thường xuyên: TK Nợ 61113/Có TK 2141, Nợ TK 36611/Có TK 5111
 • Nguồn không thường xuyên: TK Nợ 61123/Có TK 2141, Nợ TK 36611/Có TK 5112

Cụ thể như sau:

 • Đơn vị phát sinh chứng từ tính hao mòn TSCĐ trên QLTS.
 • Thực hiện kết nối với phần mềm QLTS.VN theo hướng dẫn tại đây.
 • Vào menu Tài sản cố định\Thêm chứng từ hao mòn TSCĐ.
 • Chọn thời gian lấy dữ liệu, nhấn Lấy dữ liệu.

 • Nhấn Thực hiện.
 • Chương trình tự động hạch toán chứng từ hao mòn tài sản theo đúng nguồn.

Nguồn thường xuyên: TK Nợ 61113/Có TK 2141, Nợ TK 36611/Có TK 5111

Nguồn không thường xuyên: TK Nợ 61123/Có TK 2141, Nợ TK 36611/Có TK 5112

 • Chọn tab Danh sách tài sản và kiểm tra lại bút toán hạch toán. 

Cập nhật 08/05/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger