1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R14
 4. Khi kết nối Mimosa với QLTS, với những tài sản hình thành từ nguồn Quỹ phúc lợi và nguồn Phát triển hoạt động sự nghiệp, kế toán muốn hạch toán đúng để không mất thời gian sửa lại

Khi kết nối Mimosa với QLTS, với những tài sản hình thành từ nguồn Quỹ phúc lợi và nguồn Phát triển hoạt động sự nghiệp, kế toán muốn hạch toán đúng để không mất thời gian sửa lại

1. Mục đích

Giúp các đơn vị hạch toán TSCĐ đúng từ nguồn Quỹ phúc lợi và nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp khi kết nối với phần mềm QLTS.VN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, do bên QLTS.VN chưa có nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn Quỹ phúc lợi. Vì vậy, khi kết nối Mimosa với QLTS thì không hạch toán đúng được từng nguồn hình thành tương ứng.

– Kể từ phiên bản R14, kế toán hạch toán TCSĐ đúng từ nguồn Quỹ phúc lợi và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp khi kết nối Mimosa với QLTS.VN.

Cụ thể như sau:

    Quỹ phúc lợi Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Ghi tăng TSCĐ  

Nợ TK 211, 213/Có TK liên quan

Đồng thời hạch toán:

Nợ TK 43121/Có TK 43122

Nợ TK 211, 213/Có TK liên quan

Đồng thời hạch toán:

Nợ TK 43141/Có TK 43142

Đánh giá lại Đánh giá lại Tăng nguyên giá TSCĐ Nợ TK 211, 213/Có TK 43122 Nợ TK 211, 213/Có TK 43142
Đánh giá lại Giảm nguyên giá TCSĐ Nợ TK 43122/Có TK 211, 213 Nợ TK 43142/Có TK 211, 213
Đánh giá lại Giảm khấu hao/Hao mòn lũy kế Nợ TK 214/Có TK 43122 Nợ TK 214/Có TK 43142
Đánh giá lại Tăng khấu hao/Hao mòn lũy kế Nợ TK 43122/Có TK 214 Nợ TK 43142/Có TK 214
Ghi giảm TSCĐ  

Nợ TK 43122/Có TK 211, 213

Đồng thời hạch toán:

Nợ TK 214/Có TK 211, 213

Nợ TK 214/Có TK 211, 213

Đồng thời hạch toán:

Nợ TK 43142/Có TK 43141

Khấu hao TSCĐ  

 

Nợ TK 154/Có TK 214

Đồng thời hạch toán:

Nợ TK 43142/Có TK 43141

Hao mòn TSCĐ   Nợ TK 43122/Có TK 214

Nợ TK 61113/Có TK 214

Đồng thời hạch toán:

Nợ TK 43142/Có TK 4211

Hạch toán trên phần mềm như sau:

 • Ví dụ: Trên QLTS, đơn vị mua mới và ghi tăng tài sản từ nguồn Quỹ phúc lợi Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
 • Trên Mimosa, thực hiện kết nối với QLTS.VN. Xem hướng dẫn kết nối tại đây.
 • Vào phân hệ Tài sản cố định, thực hiện lấy tài sản từ QLTS.VN về phần mềm Mimosa để hạch toán (Ghi tăng, Ghi giảm, Đánh giá lại, Trích khấu hao, Tính hao mòn tùy thuộc vào nghiệp vụ của đơn vị).

Ví dụ Ghi tăng tài sản từ QLTS.VN:

  • Tích chọn các tài sản được ghi tăng từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và Quỹ phúc lợi. Nhấn Thực hiện.
  •  
  • Chọn chứng từ để xem chi tiết và bổ sung các thông tin còn thiếu.
  •  
  • => Phần mềm hạch toán đúng tài sản được hình thành từ Quỹ phát triển HĐSN. Anh/chị nhấn Ghi sổ rồi nhấn Sửa để bổ sung thêm 1 số thông tin như cảnh báo của chương trình (Thiếu tài khoản ngân hàng, kho bạc).
  •  

=> Phần mềm hạch toán đúng tài sản được hình thành từ Quỹ phúc lợi. Anh/chị nhấn Ghi sổ rồi nhấn Sửa để bổ sung thêm 1 số thông tin như cảnh báo của chương trình (Thiếu tài khoản ngân hàng, kho bạc).

Cập nhật 06/03/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger