Khi in mẫu số 20a, Cột 6, 7 Dự toán đã sử dụng lên không đúng thì làm thế nào?

Phát hiện vấn đề

• Hàng tháng/quý khi đưa báo cáo mẫu số 20a (Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT) ra đối chiếu với báo cáo Tabmis tại kho bạc. Sau khi đối chiếu phát hiện sai lệch.

• Hoặc kế toán tự cộng các chứng từ gốc đã chi trong tháng/quý không khớp với số liệu trên báo cáo mẫu số 20a (Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT) in từ phần mềm.

Ví dụ

Ngày 23/11/2020 , đơn vị có rút dự toán thực chi tiểu mục 6551, số tiền là 20.000.000 nhưng khi in Mẫu số 20a (Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT) thì không hiển thị số tiền ở cột 6 – DT đã sử dụng trong kỳ và sai số liệu cột 7 – Số dư đến kỳ báo cáo.

Nguyên nhân 1: Thường do bút toán sinh đồng thời các tài khoản ngoài bảng chưa đúng.

Thường do chứng từ chọn nhầm nghiệp vụ là không chọn, hoặc chọn nhầm tài khoản không đúng nguồn ( ví dụ nguồn tự chủ chọn hạch toán theo không tự chủ)

Giải pháp:

 •  Vào Tìm kiếm, chọn Khoảng thời gian phát sinh của chứng từ đó, chọn Chứng từ đã ghi sổ rồi nhấn Tìm.
 • Lọc cột Tiểu mục 6551, lọc cột Nguồn Ngân sách Huyện tự chủ

 • Lọc cột TK Nợ, TK Có xem có chọn nhầm TK hạch toán ví dụ nguồn thường xuyên (tự chủ) chọn hạch toán theo không thường xuyên
  TK hạch toán thường xuyên: 61111, 61112, 61113, 61118 – 5111
  TK hạch toán không thường xuyên: 61121, 61122, 61123, 61128 – 5112

 • Nếu hạch toán đúng rồi có thể lọc tiếp cột Nghiệp vụ xem có chứng từ nào chọn nhầm là Không chọn

 • Trên màn hình tìm kiếm, tích đúp chứng từ để mở chứng từ hạch toán không đúng lên, nhấn Bỏ ghi\Sửa, sửa lại các thông tin không đúng đã tìm được ở trên ( hạch toán TK không thường xuyên thì chọn lại thành thường xuyên, Nghiệp vụ để Không chọn thì chọn lại Thực chi) nhấn vào Cập nhật hạch toán đồng thời để phần mềm cập nhật lại số đúng, rồi nhấn Cất.

 • Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc.
 • Khai báo tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

Nguyên nhân 2: Do ghi tăng TSCĐ từ phần mềm MISA QLTS

Giải pháp:

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 19/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger