Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS, Số đề nghị thanh toán không lên hoặc lên không đúng số liệu thì làm thế nào? – MIMOSA2020
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Kho bạc
  4. Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS, Số đề nghị thanh toán không lên hoặc lên không đúng số liệu thì làm thế nào?

Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS, Số đề nghị thanh toán không lên hoặc lên không đúng số liệu thì làm thế nào?

Biểu hiện: Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS, Cột Số đề nghị thanh toán không lên (hoặc không lên đủ) số liệu.

 
Nguyên nhân
: Do khi hạch toán chi tạm ứng, tài khoản hạch toán với nguồn tự chủ nhưng nguồn lại để là không tự chủ hoặc ngược lại.

Giải pháp
:
Kiểm tra lại thông tin nguồn của các chứng từ chi từ kinh phí tạm ứng trong kỳ để đảm bảo đã hạch toán phù hợp với thông tin nguồn trên các chứng từ rút. Cụ thể:

          Bước 1: Trở lại giao diện Bảng kê chứng từ thanh toán cần in để kiểm tra nhanh sự phù hợp giữa tài khoản hạch toán chi phí với thông tin nguồn trên từng dòng hạch toán.


           Bước 2: Nếu có tài khoản hạch toán chi phí không tương ứng với thông tin nguồn ( ví dụ như hình đang để hạch toán TK thường xuyên nguồn lại không thường xuyên) thì kích đúp chuột vào dòng hạch toán chi tiết đó để sửa lại cho đúng.

Cập nhật 06/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
GỌI NGAY

Để lại bình luận

icon messenger