1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo tài chính
  5. B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
  6. Khi in Báo cáo tài chính phần mềm báo không có số liệu thì phải làm thế nào?

Khi in Báo cáo tài chính phần mềm báo không có số liệu thì phải làm thế nào?

Biểu hiện

In Báo cáo tài chính báo không có số liệu: B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính, B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động, B03a,b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp và gián tiếp), B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính, B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.

Nguyên nhân 1

Do tham số báo cáo khi in đang chọn CHƯƠNG không có phát sinh để in.

Giải pháp 1: Tại ô Chương chọn Tổng hợp hoặc chọn đúng chương có phát sinh để xem báo cáo.

Nguyên nhân 2

Do chưa lập báo cáo tài chính hoặc chọn Chương chưa đúng khi lập báo cáo tài chính.

Giải pháp 2: Vào Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính để Lập báo cáo tài chính.

Thực hiện in báo cáo và lưu ý khi in: Chọn đúng Chương đã lập báo cáo để in thì mới có số liệu.

Cập nhật 30/11/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger