Khi in báo cáo F01-01/BCQT thì số liệu cột 6 không khớp với mã 92/93 ở B01/BCQT thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Khi in báo cáo Phụ biểu F01-01/BCQT thì số liệu Nguồn hoạt khác được để lại (cột 6) không khớp với Chỉ tiêu số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (Mã số 92 hoặc 93)B01/BCQT. Số liệu trên B01/BCQT là đúng.

Nguyên nhân:

Do chứng từ chi phát sinh Nợ TK 154, 642, 821 không chọn chi tiết theo MLNS (Nguồn, Chương, Loại – Khoản, Mục, Tiểu mục).

Giải pháp:

– Tìm ra các chứng từ hạch toán Nợ TK 154, 642, 821 nhưng chọn thiếu tiểu mục để bổ sung
– Kiểm tra các chứng từ Phát sinh Nợ TK 154, 642, 821 xem đã hạch toán đầy đủ theo MLNS hay chưa, cụ thể:

  • Bước 1: Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật , tích vào Chứng từ đã ghi sổ và nhấn Tìm kiếm.

  • Bước 2: Tại cột TK Nợ, lọc lần lượt các TK 154, 642, 821 để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh và lọc tìm các chứng từ đang bỏ trống thông tin tiểu mục.
 ​
  • Bước 3: Kích đúp chuột vào các chứng từ đang không hạch toán chi tiết theo MLNS, nhấn Bỏ ghi\Sửa, nhập bổ sung thêm MLNS cho đúng. Nhấn Cất.

Lưu ý: Để không bị điền thiếu tiểu mục, thì đơn vị nên thiết lập điều kiện cảnh báo thiếu MLNS như sau:

  • Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản
  • Kích đúp chuột lần lượt vào các TK 154, 642, 821 để tích chọn chi tiết theo Nguồn, Loại – Khoản, Mục, Tiểu mục. Nhấn Cất
Cập nhật 10/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger