1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo tài chính
  5. B03/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  6. Khi in báo cáo B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp) muốn hiển thị số liệu cột năm trước thì làm thế nào?

Khi in báo cáo B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp) muốn hiển thị số liệu cột năm trước thì làm thế nào?

Biểu hiện

In báo cáo không hiển thị số liệu ở cột năm trước

Giải pháp

Cách 1: Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT theo hướng dẫn tại đây

Cách 2: Nhập tay số dư đầu năm

1. Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.

2. Chọn Chương cần lập, Chọn Báo cáo B03/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp). Nhấn Đồng ý.

3. Nhập số liệu còn thiếu vào các chỉ tiêu của cột Năm trước, nhập thông tin tên Người lập biểuThủ trưởng đơn vị. Nhấn Cất.

4. Thực hiện in lại báo cáo.

Lưu ý: Khi in tích vào ô Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập

Cập nhật 01/03/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger