1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo quyết toán
  5. Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
  6. Khi in báo cáo B01/BCQT Chỉ tiêu số thu được trong năm (Mã số 86 hoặc 87) lên sai số liệu thì phải làm thế nào?

Khi in báo cáo B01/BCQT Chỉ tiêu số thu được trong năm (Mã số 86 hoặc 87) lên sai số liệu thì phải làm thế nào?

Nguyên nhân 1: Do hạch toán đúng tài khoản nhưng sai nguồn, sai số tiền, thừa/thiếu chứng từ

Giải pháp 1: Vào Báo cáo/Sổ kế toán, in sổ S03-H: Sổ cái- Hình thức nhật ký chung, tham số báo cáo:

  • Nguồn chọn Tất cả (Trường hợp muốn xem tổng số phát sinh của Nguồn khác bạn chọn Nguồn khác thay vì Tất cả)
  • Tích Cộng gộp các bút toán giống nhau
  • Chọn Số tài khoản 531 (Do chỉ tiêu thu được trong năm lấy dựa trên phát sinh tài khoản này)

Lưu ý: Trước khi in sổ cần bỏ ghi bút toán Xác định kết quả hoạt động trong phân hệ Tổng hợp (Nếu có).

– Khi in báo cáo thấy phát sinh TK 531 nằm ở các nguồn như ngân sách huyện tự chủ, nguồn phí, lệ phí để lại,… bạn tích chọn Số hiệu chứng từ ngay trên giao diện báo cáo chọn Bỏ ghi/ Sửa và Cất sau khi sửa xong. Cuối cùng, in lại báo cáo để kiểm tra.

– Nếu thấy đã đúng nguồn nhưng phát sinh thừa hoặc thiếu chứng từ, bạn kiểm tra lại để sửa hoặc bổ sung thêm.

Nguyên nhân 2: Do hạch toán đúng nguồn, số tiền, đủ chứng từ nhưng sai tài khoản hạch toán

Giải pháp 2: Vào Báo cáo/Sổ kế toán, in sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh, tại tham số báo cáo chọn:

  • Chọn kỳ báo cáo
  • Nguồn chọn Tất cả, (Chương + Khoản để Tổng hợp)

Phần mềm sẽ hiển thị tất cả các tài khoản theo từng nguồn, bạn kéo xem từng nguồn có phát sinh TK sai lệch hay không? (ví dụ trường hợp này, TK 5111 chỉ hạch toán ở nguồn ngân sách mà không hạch toán ở nguồn khác).

Nguyên nhân 3: Các nguồn được thêm mới (nguồn học phí, nguồn học thêm và 1 số nguồn khác) không được khai báo đúng là con của Nguồn khác trên danh sách nguồn

Giải pháp 3: Bạn tham khảo hướng dẫn phần Nguyên nhân 2 tại link

Cập nhật 29/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger