1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo quyết toán
  5. Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
  6. Khi đối chiếu số dư cuối quý trước không bằng đầu quý sau ở báo cáo B01/BCQT thì phải làm thế nào?

Khi đối chiếu số dư cuối quý trước không bằng đầu quý sau ở báo cáo B01/BCQT thì phải làm thế nào?

Biểu hiện:
Chỉ tiêu Mã số 80 hoặc 81 của kỳ này không bằng với số liệu chỉ tiêu mã số 95 hoặc 96 cuối kỳ liền trước.

ab.

Nguyên nhân 1 : Do cuối kỳ trước đơn vị chưa thực hiện xác định kết quả hoạt động

Giải pháp:

  • Nếu do cuối kỳ trước, đơn vị chưa thực hiện kết chuyển xác định kết quả thì thực hiện theo hướng dẫn tại đây.
    Lưu ý: Để đảm bảo số liệu khớp giữa quý trước và quý sau thì phải kết chuyển xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quý và Ngày CT, Ngày HT để là ngày cuối quý.

Nguyên nhân 2: Do TK 154 cuối kỳ trước vẫn còn dư

Giải pháp:

  • Nếu thực tế cuối kỳ trước đơn vị không có dở dang chuyển sang kỳ sau thì thêm mới bút toán kết chuyển từ TK 154 sang TK 632, cụ thể kết chuyển toàn bộ số dư TK 154 sang TK 632 thì làm theo hướng dẫn tại đây
  • Nếu thực tế đơn vị có dở dang chuyển kỳ sau (dư trên TK 154) thì hiện tại phần mềm không mang đúng được số dư cuối kỳ trước Mã số 95 hoặc 96 sang kỳ này Mã số 80 hoặc 81
Cập nhật 21/09/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger