1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Kho bạc
 4. Khi chuyển khoản qua kho bạc cho các đối tượng bị sai tiểu mục của cùng 1 nguồn ngân sách thì làm thế nào?

Khi chuyển khoản qua kho bạc cho các đối tượng bị sai tiểu mục của cùng 1 nguồn ngân sách thì làm thế nào?

Trường hợp 1: Rút và chi số tiền thực chi từ kho bạc.

Cách hạch toán: Hạch toán 2 bút toán

 • Hạch toán điều chỉnh giảm bút toán chuyển sai

Ghi Nợ TK611/Có TK 511Số tiền âm, Tiểu mục bị chuyển sai; đồng thời hạch toán Có TK008: số tiền âm.

 • Hạch toán bút toán đúng

Ghi Nợ TK611/Có TK 511Số tiền dương, Tiểu mục cần chuyển đúng; đồng thời hạch toán Có TK008 : số tiền dương.

Cách thực hiện trên phần mềm: Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác để thực hiện.

Ví dụ:

– Ngày 01/07, đơn vị cần chuyển tiền thực chi qua kho bạc cho nhà cung cấp số tiền 10.000.000, nguồn ngân sách tự chủ, Tiểu mục (TM) 6501.

– Khi làm thủ tục chuyển tiền tại kho bạc, bạn chuyển tiền nhầm ở TM 6502, đã hạch toán Nợ TK 61118/Có TK5111: Số tiền 10.000.000, TM 6502, đồng thời ghi Có TK008212: số tiền 10.000.000.

– Đến ngày 03/07: Kho bạc thông báo số tiền chuyển cho đơn vị hưởng bị sai Tiểu mục và yêu cầu làm thủ tục điều chỉnh lại tiểu mục bị sai.
Trên phần mềm, bạn làm như sau:

 • Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác.

Trên chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán 2 dòng:

  • Nợ TK61118/Có TK5111Số tiền âm 10.000.000Tiểu mục 6502, nghiệp vụ chọn Thực chi
  • Nợ TK61118/Có TK5111: Số tiền dương 10.000.000, Tiểu mục 6501, nghiệp vụ chọn Thực chi
  • Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời và nhấn Cất.

  • Nhấn In/chọn mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách (C2-10/NS) để làm thủ tục với Kho bạc

  • Chương trình in mẫu như sau:

Trường hợp 2: Rút và chi số tiền tạm ứng từ kho bạc.

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 02/10/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger