1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Chung
  4. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Mục (Tiểu mục). Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?

Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Mục (Tiểu mục). Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?

Biểu hiện:


Nguyên nhân 1:
Do những tài khoản thuộc ngân sách như 611,511,337, 366… không chọn mục, tiểu mục.

Giải pháp:
• Tại tab Hạch toán,  bạn chọn mục, tiểu mục trên chứng từ.

• Đối với những chứng từ tính Khấu hao, hao mòn cách sửa tham khảo tại đây.

Nguyên nhân 2:
Do đang hạch toán nhận dự toán nhưng lại chọn TK Nợ là TK tạm ứng hoặc thực chi (TK 008211,TK 008212, TK 008221, TK 008222). Những TK này chi tiết theo tiểu mục. 

Giải pháp: Chọn lại TK Nợ  là TK 00821 (Dự toán chi thường xuyên), TK 00822 (Dự toán chi không thường xuyên)

Cập nhật 10/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger