1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Chung
  4. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Dự án. Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?

Khi cất chứng từ phần mềm báo “Lỗi khi ghi sổ chứng từ vào sổ cái: thiếu Dự án. Ghi sổ không thành công” thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Trường hợp 1: Nếu tài khoản có theo dõi theo CTMT, dự án

Tại giao diện chứng từ  tab 1. Hạch toán chọn lại CTMT, dự án tại cột CTMT, dự án

      • Nếu không thấy cột CTMT, DA trên chứng từ thì làm theo hướng dẫn tại đây
      • Nếu không thấy CTMT, DA cần chọn thì làm theo hướng dẫn tại đây
      • Ngoài ra đối với các chứng từ tính hao mòn có thể tham khảo hướng dẫn tại đây

Trường hợp 2: Nếu tài khoản không cần theo dõi theo CTMT, dự án

Vào Danh mục\ Tài khoản\ Hệ thống tài khoản chọn đến TK đang hạch toán nhấn sửa và bỏ tích theo dõi chi tiết theo CTMT, DA.

Cập nhật 10/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger