Khấu trừ không thường xuyên

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Mô tả nghiệp vụ
  • Các khoản khấu trừ như ủng hộ đồng bào bão lũ, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, … được coi là khoản khấu trừ không thường xuyên.
  • Khoản khấu trừ này có thể sẽ khấu trừ vào lương hoặc không vào lương nhưng sẽ ảnh hưởng đến tổng khấu trừ khi tính thuế TNCN. Vì vậy anh/chị cần khai báo vào bảng khấu trừ không thường xuyên trên phần mềm.
2. Các bước thực hiện

Cách 1: Tự tổng hợp khấu trừ không thường xuyên

1. Vào phân hệ Tiền lương, chọn Khấu trừ không thường xuyên/Khấu trừ không thường xuyên.

2. Nhập tên bảng thu nhập.

3. Chọn tháng và Khoản khấu trừ cần lập bảng tổng hợp.

4. Nhấn Chọn cán bộ.

  • Chọn Loại cán bộ, Phòng ban, Chức danh, sau đó nhấn Tìm kiếm.
  • Tích chọn cán bộ cần tổng hợp thu nhập không thường xuyên.
  • Nhấn Đồng ý.

5. Nhập số liệu thu nhập không thường xuyên chi tiết theo từng cán bộ.

6. Nhấn Cất.

Cách 2: Nhập khẩu số liệu khấu trừ không thường xuyên từ file excel

1. Vào phân hệ Tiền lương, chọn Khấu trừ không thường xuyên/Khấu trừ không thường xuyên.

2. Nhập tên bảng khấu trừ.

3. Chọn tháng và Khoản khấu trừ cần lập bảng tổng hợp khấu trừ không thường xuyên.

4. Nhấn Nhập khẩu.

5. Chọn tệp chữa dữ liệu tổng hợp thu nhập không thường xuyên cần nhập khẩu.

6. Nhấn Tiếp theo. Tại bước 2 – Ghép cột dữ liệu, thực hiện ghép các cột dữ liệu trên phần mềm với các cột dữ liệu trên file excel (lưu ý bắt buộc phải ghép dữ liệu cho những cột có dấu (*)

7. Nhấn Thực hiện để hệ thống nhập khẩu dữ liệu từ file excel vào phần mềm.

8. Nhấn Cất.

Lưu ý:

Nếu khoản khấu trừ không thực hiện trừ vào lương thì kế toán phải tự hạch toán bút toán xác định chi phí và thanh toán khoản khấu trừ đó. Việc khai báo trên chương trình nhằm mục đích xác định tổng khấu trừ khi tính thuế.

Cập nhật 24/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger