1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn khai báo được các TSCĐ có nguyên giá lớn (13 số) trên chương trình để hạch toán và quản lý TSCĐ theo đúng quy định

Kế toán muốn khai báo được các TSCĐ có nguyên giá lớn (13 số) trên chương trình để hạch toán và quản lý TSCĐ theo đúng quy định

1. Mục đích

Giúp kế toán khai báo được các TSCĐ có nguyên giá lớn (13 số) trên chương trình để hạch toán và quản lý TSCĐ theo đúng quy định

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, khi khai báo TSCĐ thì phần mềm đang giới hạn nhập nguyên giá tối đa là 12 chữ số nên những trường hợp TSCĐ có nguyên giá là 13 số thì chưa thể khai báo được trên phần mềm.

– Kể từ phiên bản R15, khi khai báo TSCĐ thì kế toán có thể nhập nguyên giá có 13 số.

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Danh mục\Tài sản cố định hoặc phân hệ Tài sản cố định\Khai báo tài sản cố định.
  • Nhấn Thêm.
  • Nhập Nguyên giá cho TSCĐ tại tab 2. Thông tin hao mòn/khấu hao.

  • Nhấn Cất.

Xem thêm hướng dẫn khai báo TSCĐ tại đây.

Cập nhật 23/03/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger