1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Khách hàng yêu cầu khi lập giấy rút lương từ MISA SalaGov cộng gộp được khoản lương bảo hiểm trừ vào lương

Khách hàng yêu cầu khi lập giấy rút lương từ MISA SalaGov cộng gộp được khoản lương bảo hiểm trừ vào lương

1. Mục đích

Giúp kế toán khi lập giấy rút lương từ MISA SalaGov cộng gộp được khoản lương bảo hiểm trừ vào lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R16, khi thực hiện sinh giấy rút bảo hiểm từ phần mềm MISA SalaGov, bảo hiểm trừ vào lương đang tách chi tiết từng khoản bảo hiểm của từng khoản lương mà không cộng gộp theo khoản lương.

Trường hợp đơn vị in giấy rút tích cộng gộp các bút toán giống nhau trên giấy rút sẽ thực hiện cộng gộp theo MLNS và lấy diễn giải là tên tiểu mục, đơn vị không thực hiện sửa được diễn giải như yêu cầu của Kho bạc, không phân biệt được bảo hiểm trừ vào lương công chức, viên chức.

Đồng thời, khi thực hiện cộng gộp trên giấy rút bảo hiểm, khi sinh chứng từ chuyển khoản bảo hiểm phần mềm tự động tách 8% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN. Trường hợp cán bộ là công chức không nộp BHTN thì số tiền hạch toán bị sai.

– Kể từ phiên bản R16, phần mềm bổ sung tùy chọn

  • Vào menu Tiền lương\Tùy chọn sinh giấy rút lương, BH, KPCĐ.

  • Khi tích chọn Hạch toán cộng gộp bảo hiểm NLĐ đóng theo đối tượng đóng BHTN thì có thể tùy chọn tích chọn:
    • Cộng gộp bảo hiểm NLĐ đóng theo đối tượng đóng BHTN.
    • Cộng gộp bảo hiểm NLĐ đóng không phân biệt đối tượng đóng BHTN.

  •  
Cập nhật 03/06/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger