Kết chuyển chi phí dịch vụ dở dang

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí dịch vụ dở dang

Nợ TK 632                Giá vốn hàng bán

Có TK 154      Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang

(Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác)

Cập nhật 15/10/2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger