1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R17
 4. Kế toán yêu cầu in mẫu biểu B03: Thuyết minh báo cáo quyết toán chi tiết theo nhiệm vụ đã khai báo khi lập báo cáo

Kế toán yêu cầu in mẫu biểu B03: Thuyết minh báo cáo quyết toán chi tiết theo nhiệm vụ đã khai báo khi lập báo cáo

1. Mục đích

Giúp kế toán in báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán chi tiết theo nhiệm vụ giống như khi lập báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, khi lập báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán chi tiết theo nhiệm vụ nhưng khi in báo cáo lại không lên đúng dữ liệu.

– Kể từ phiên bản R17, khi in báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán lấy đúng như báo cáo đã lập chi tiết theo từng nhiệm vụ.

 • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ.
 • Tích chọn Quản lý theo nhiệm vụ. Nhấn Đồng ý.

 • Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo quyết toán. Lập báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán chi tiết theo nhiệm vụ.
  • Chọn Tên nhiệm vụ.
  • Nhập Số quyết định, Nguồn, Khoản, Số tiền, Nguyên nhân biến động.
  • Nhấn Cất.
  • Nhấn In để in báo cáo.

 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán\B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán. 
 • Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo quyết toán đã lập.

 • Nhấn Đồng ý. Phần mềm in báo cáo đúng như báo cáo đã lập ở phân hệ Tổng hợp.

Cập nhật 15/06/2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY
icon messenger